Wieloletnia współpraca Instytutu Myśli Schumana z parafią Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie

Wieloletnia współpraca Instytutu Myśli Schumana z parafią Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie dzięki wielkiej przychylności księdza proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza owocuje również promocją tegorocznej Wigilii bez Granic Online. Właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej odbył się już trzykrotnie Europejski Festiwal Schumana jak również były promowane poprzednie edycje Wielkanocy i Wigilii bez Granic. Dziękujemy. https://www.parafiaopatrznoscibozej.pl/aktualnosci/wigilia-bez-granic-2020.html

You may also like...