Organiaztor i partnerzy

Organizatorem i koordynatorem centralnym projektu “Wigilia Bez Granic” jest Instytut Myśli Schumana.

Więcej o instytucie na stronie www.IMSchuman.com

Instytut Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman. Robert Schuman jest naszym liderem w służbie ludziom, którego chcemy naśladować i tak jak on tworzyć, budować, realizować i wprowadzać JEDNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, POKÓJ.

Partner Strategiczny

Caritas Polska

Partner Wydarzenia

Projekt

dofinansowany przez

Fundacje PGE

Patroni i Partnerzy w poprzednich latach

 

 

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

 

Parlamentarna “Grupa Schumana”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki

Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich

Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich

 

Prezydent Miasta Częstochowy 

Pan Krzysztof Matyjaszczyk

 

Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk

 

Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska

 

Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak

 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz

 

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek

 

 

Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Partner Wydarzenia

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Partner Kampanii Społecznej

Telewizja Polska

Partnerzy Regionalni

Stowarzyszenie Jakość Energia STARACHOWICE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Partnerzy Medialni

Polskie Radio TRÓJKA

Katolicka Agencja Informacyjna KAI

Polska Agencja Prasowa

Gość Niedzielny

Niedziela – Tygodnik Katolicki