Stowarzyszenie Elektryków Polskich włączyło się w promocję Wigilii bez Granic Online.

Dzięki naszemu współpracownikowi Panu Jackowi Krawczyńskiemu, który jest jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oraz dzięki Zarządowi Stowarzyszenia, Polscy Elektrycy po raz pierwszy włączają się w projekt Wigilia bez Granic Online. Czujemy duży przypływ mocy. https://sep.com.pl/aktualnosci/wigilia-bez-granic-online-instytut-mysli-schumana.html

You may also like...