Organizer and partners

The organizer and central coordinator of the project “Christmas Eve Without Borders” is the Institute of Schuman Thoughts.

More about the institute at www.IMSchuman.com

The Institute of Schuman’s Thought joins the work initiated by the Servant of God Robert Schuman. Robert Schuman is our leader in serving people, whom we want to follow and, want to create, build, implement and introduce UNITY, SOLIDARITY, PEACE by acting in various areas of social life.

Project

co-financed by

BGK Foundations

Strategic Partner

 

Caritas Polska

Project Partner

Honorary patrons in previous years

 

 

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

 

Parlamentarna “Grupa Schumana”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki

Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich

Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich

 

Prezydent Miasta Częstochowy 

Pan Krzysztof Matyjaszczyk

 

Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk

 

Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska

 

Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak

 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz

 

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek

 

 

Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Event Partners

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Partner of the Social Campaign

Telewizja Polska

Regional Partners

Stowarzyszenie Jakość Energia STARACHOWICE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Media Partners

Polskie Radio TRÓJKA

Katolicka Agencja Informacyjna KAI

Polska Agencja Prasowa

Gość Niedzielny

Niedziela – Tygodnik Katolicki