Diecezja Sosnowiecka promuje Wigilię bez Granic Online

Grupa Schumana która aktywnie działa w Bytomiu pod kierunkiem Pana Tadeusza Bryka promuje Wigilię bez Granic nie tylko w swojej diecezji gliwickiej, ale również w sąsiednich diecezjach. Owocem tego jest włączenie się diecezji sosnowieckiej w promocję Wigilii bez Granic. Bytomska Grupa Schumana włącza się aktywnie również w inne dzieła Instytutu Myśli Schumana. http://diecezja.sosnowiec.pl/news/wigila-bez-granic-online-zapowiedz-4376

You may also like...