„Wigilia bez granic” może być wspólnym dziełem wszystkich Polaków, które nie zakończy się na Wigilii, lecz będzie kontynuowane w ciągu całego roku i kolejnych lat przez systematyczne budowanie relacji pomiędzy cudzoziemcami i Polakami oraz tworzenie Wspólnoty Narodów w Polsce tak aby dać świadectwo światu, że idee Roberta Schumana oparte na wartościach chrześcijańskich mogą owocować.

 

To wspólne dzieło całej Polski może być dobrym świadectwem dla Europy i świata, że prawdziwa wspólnota narodów oparta na wartościach chrześcijańskich może prowadzić do jedności, solidarności i pokoju. Niech przez to dzieło Polska pokaże Europie, że istnieje model budowania zdrowej, normalnej i twórczej relacji między ludźmi z różnych narodów, co eliminuje tzw. „zjawisko getta” jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście warto sobie przypominać, że pewne doświadczenia i tradycja dobrego współżycia ludzi z różnych narodów miało miejsce w ramach „Wspólnoty Narodów Pierwszej Rzeczpospolitej” przez ok. 400 lat.

Aby to dzieło można było rozwijać zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe. Za każdą kwotę będziemy wdzięczni. Trzeba podkreślić, że Instytut Myśli Schumana jest organizacją podejmującą służbę społeczną i jest tzw. jednostką „non-profit”, dlatego będziemy mogli realizować naszą misję w takim stopniu, w jakim będziemy uzyskiwali wsparcie.

 

Pragniemy podkreślić, że potrzebujmy także waszego czynnego udziału w realizacji zadań Instytutu w formie wolontariatu.

wpłać przez dotpay

Poniżej podajemy też numer konta, na które można bezpośrednio wpłacać

pieniądze w celu realizacji dzieła „Wigilia bez granic”

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytut Myśli Schumana”

Nr konta: PKO BP, IV Oddział Warszawa, 91 1020 1042 0000 8202 0350 5203

Fundacja Instytut Myśli Schumana
Tel: 575 990 686; Tel: 570 990 686
www.IMSchuman.com

sekretariat@IMSchuman.com; WigiliaBezGranic@IMSchuman.com
NIP: 525-266- 82-89; Regon: 364 945 508