Organizatorem i koordynatorem centralnym projektu „Wigilia bez granic” jest Instytut Myśli Schumana.
Więcej o Instytucie na stronie www.IMSchuman.com.

Instytut Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman. Robert Schuman jest naszym liderem w służbie ludziom, którego chcemy naśladować i tak jak on wprowadzać pokój przez działanie na rzecz pojednania między ludźmi, a pracując w prawdzie, służyć na rzecz dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać JEDNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, POKÓJ.

Partner Strategiczny:

*Caritas

Patroni Honorowi:

*Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

 

*Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

 

*Parlamentarna „Grupa Schumana”

 

*Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

 

*Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

 

*Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

 

*Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek

 

*Urząd do Spraw Cudzoziemców

 

*Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

*Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

 

 

 

Partner Projektu:

*PZU

 

 

Partner Wydarzenia:

*Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Partner Kampanii Społecznej:

*Telewizja Polska

 

Partnerzy Regionalni:

*Stowarzyszenie Jakość Energia STARACHOWICE

*Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

*Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

 

 

Partnerzy Medialni:

*Polskie Radio TRÓJKA

*Gość Niedzielny

*Niedziela

*Katolicka Agencja Informacyjna KAI

*Stream 1

*Polska Agencja Prasowa

*Stowarzyszenie Rozgłośni Katolickich

*Telewizja Republika

*Radio Wnet

*BART-SAT